www.eprace.edu.pl » malowanie-wspominanie-terapia » Terapeutyczny wymiar rysowania i malowania o sobie

Terapeutyczny wymiar rysowania i malowania o sobie

Rozdział ten winna jestem rozpocząć krótką charakterystyką autobiografii opartą na studium literatury. Tematyka ta zainteresowała mnie na początku mojej drogi badawczej, głównie dzięki lekturze książki Duccio Demetrio „Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie.”, która to stała się inspiracją dla moich dalszych poczynań. Można nawet rzec, że „poniosła mnie” swoją fascynującą treścią i prawdą przenosząc jednocześnie me myśli na obszary mojej działalności plastycznej, dlatego w dalszej kolejności opiszę cechy twórczości plastycznej, jej fazy rozwoju wśród dzieci i młodzieży, aby ostatecznie przybliżyć na podstawie poznanej literatury, sposób, w jaki można interpretować twórczość plastyczną pod kątem opowiadania o sobie.

Skutkiem fascynacji lekturą Demetrio, stało się poruszenie w mojej pracy badawczej problematyki terapii poprzez rysowanie wspomnień. Badaniu poddana została uczennica Monika. Uwagę swą skupiłam szczególnie, poszukując dobroczynnych skutków rysowania lub malowania o jej przeszłości i obecnym życiu. Starałam się odnaleźć terapeutyczny wymiar tego rodzaju działalności plastycznej. Założyłam, że wspominanie historii swego życia może pomóc w zmierzeniu się z własnymi słabościami i strachem. W tym celu prowadziłam przez okres kilku miesięcy badania oparte na rysunkach Moniki. Proces zbierania materiału badawczego był długi i uzależniony ściśle od zachowań i stanów samej badanej. Dziewczyna zaangażowała się jednak bardzo i współpracowała ze mną, sumiennie dostarczając mi wartościowy i bogaty materiał badawczy w postaci rysowanego pamiętnika.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Charakterystyka autobiografii


Cechy plastycznej twórczości młodzieży


Analiza rysunków w świetle literatury przedmiotu


komentarze

skomentowano: 2015-01-20 22:39:07 przez: A.T.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.