www.eprace.edu.pl » malowanie-wspominanie-terapia » spis treści

MALOWANIE - WSPOMINANIE - TERAPIA Studium rysunkowego pamiętnika i autobiograficznej narracji gimnazjalistki.1. Wstęp2. Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej

 2.1. Pojęcie rodziny

 2.2. Funkcje i zadania rodziny

 2.3. Dezorganizacja rodziny

 2.4. Różnorodność dysfunkcji rodziny3. Terapeutyczny wymiar rysowania i malowania o sobie

 3.1. Charakterystyka autobiografii

 3.2. Cechy plastycznej twórczości młodzieży

 3.3. Analiza rysunków w świetle literatury przedmiotu4. Metodologia badań własnych

 4.1. Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych

 4.2. Charakterystyka fazy koncepcji

 4.3. Charakterystyka fazy badań

 4.4. Organizacja badań własnych5. Prezentacja i analiza cyklicznie rysowanych i malowanych wspomnień Moniki

 5.1. Prezentacja 10 pakietów materiału badawczego

 5.2. Analiza gier i zabaw autobiograficznych6. Podsumowanie7. Bibliorgafia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.